2010-03-29

Jösses vad namn!

4900 underskrifter krävdes. Det motsvarar fem procent av de röstberättigade i Norrköping. Når man fem procent måste kommunfullmäktige, enligt kommunallagen, ta upp frågan om opinionsundersökning eller folkomröstning.

Båda två kan ju tyckas onödiga, men när vi startade namninsamlingen var vänsterkoalitionens linje att driva igenom byggandet av matfabriken. Innan nästan ett enda namn hade kommit in hade den fått viss effekt. Man fattade visserligen beslut i kommunstyrelsen om att bygga, men tog samtidigt time out för att "lyssna in" folket.

Namnen har rasat in. 6030 namn lämnade vi idag över till kommunfullmäktiges ordförande Li Teske. Då finns det ändå fler listor ute i omlopp som inte kommit in till oss ännu.

Li lovade att frågan snabbt skulle komma upp på fullmäktige. Mycket bra.

Nu är det viktigt att vi tillsammans kan formulera en neutral frågeställning. Som man ropar får man svar. Och vänsterkoalitionen har, genom sin majoritet i fullmäktige, möjlighet att utforma en fråga som vinklar resultatet. Men det hoppas vi såklart att vi slipper.

Tack till Curt Andersson (C) som kom med idén om en namninsamling, när vi såg att folk inte alls skulle få tycka till om detta jätteprojekt.

Inga kommentarer: