2010-03-27

Östros lovar höjd skatt

Alliansens fyra partiledare var på Folkparksbesök i Huskvarna idag och presenterade där en skattesänkning för pensionärer på totalt 5 miljarder kronor.
Den ska börja gälla 1 januari 2011, om Alliansen vinner valet, och innebär att en garantipensionär då fått sänkt skatt med cirka 5000 kronor om året.

Samtidigt lovar Thomas Östros i Svenska Dagbladet att inte sänka några skatter:

"Sverige har inte råd med fortsatt borgerlig skattesänkarpopulism."

Samtidigt lovar han att pensionärer inte ska betala högre skatt än löntagare:

"Pensionärer ska inte beskattas hårdare än löntagare."

Då återstår bara att höja skatterna för löntagare.

Han yrar också om dåliga statsfinanser. Östros var som bortblåst från politiken i något år. Kanske missade han finanskrisen. Jämfört med andra länder har Sverige klarat sig mycket bra. Nedanstående bild visar budgetunderskottet jämfört med andra OECD-länder.

Inga kommentarer: