2010-03-08

Bra Sahlin, men ännu tydligare tack

Bra att Sahlin är så pass tydlig, men Reepalu har nu sagt så mycket att det behövs mycket mer kraftiga fördömanden. Bra också Göran Hägglund, den här frågan hör hemma på partiledarnivå. Var är Jan Björklund?

Inga kommentarer: