2011-04-07

Men sluta! Snälla sluta!

Alltså. Jag vet inte var jag ska börja. Det handlar om de nya sedlarna i alla fall. Ur ett jämställdhetsperspektiv. Eller något sånt.
"Genom att göra 'varannan damernas' tror sig Riksbanken kunna uppnå någon form av jämställdhet. Och ändå blev det fel värre. Summan av alla valörer som kvinnor pryder, blir mindre än hälften av valörerna med män. 1250 kr för män mot 620 kr för kvinnorna. Den hierarkiska ordningen kan därmed sägas vara symboliskt bekräftad."
Det är pinsamt att medge det, men det är en folkpartist som skrivit det. Ordföranden för Liberala kvinnor, Bonnie Bernström.

Jag vet inte var jag ska börja, som sagt. Det här har ingenting, absolut ingenting med bättre jämställdhet att göra. Man måste ha en mycket konstig verklighetsuppfattning om valörerna på sedlarna är en jämställdhetsfrågan. Dessutom när det nu blev fifty-fifty män och kvinnor på dem.

1 kommentar:

Tobias Josefsson sa...

Kontra med att räkna ut hur många procent av antalet sedlar som kommer att vara kvinnor! Med tanke på att Astrid (rättmätigt) hamnar på tjugan kan man ju tänka sig övervikt... och usch vilket ojämställt samhälle vi då har, fast tvärtom.