2011-04-13

9,2% är mycket värre, Carvalho

Teresa Carvalho skriver:

"Jodå, Sundin, jag har läst den- om än översiktligt. Jag läser bland annat att 'Sammantaget bedöms arbetslösheten bli 7,3 procent 2011'. En förhoppning om 7,3 procent och ett dagsläge enligt SCB på 7,9 procents arbetslöshet tycker jag är allt för höga siffror. Jag vidhåller att med så pass hög arbetslöshet är det angeläget att lägga fokus på att bekämpa den. I ett så pass allvarligt läge på arbetsmarknaden bör statens överskott gå till reformer på det området."

Vilket ju är precis det som sker. Det blir mer lönsamt att arbeta, det blir billigare att anställa. Arbetslösheten sjunker och prognoserna är mycket positiva.

Men låt oss rikta blicken mot Norrköping ett ögonblick. Där Socialdemokraterna styrt i sexton raka år. Hur är läget där?

I Norrköping är arbetslösheten 9,2 procent, enligt Arbetsförmedlingen. Den sjunker även här, konstigt vore väl annars när den sjunker så kraftigt i hela landet - men långsammare!

Andel öppet arbetslösa plus andel i program med aktivitetsstöd har i hela riket minskat med 0,7 procentenheter sedan mars förra året. I Norrköping har motsvarande siffra minskat med 0,2 procentenheter.

Chefen på arbetsförmedlingen i Norrköping sa i går på Alliansseminariet att Norrköping klarar sig inte sämre än andra i nedgång, men vi hänger inte med i uppgång.

Av jämförbara kommuner plus Stockholm, Göteborg och Malmö, har Norrköping sedan både 1990 och 2000 haft sämst utveckling på arbetsmarknaden.

Inga kommentarer: