2011-04-13

Här är jobben, för fasen!

Teresa Carvalho (S), som jag hade nöjet att debattera med i förmiddags då samordningsförbunden i landet hade möte i Flygeln, skriver i sin blogg:
"...när nu regeringen presenterar vårbudgeten undrar jag var fasen jobben är?"
Teresa kan ju omöjligen ha läst budgeten - vilket ju få gör - eller ens tagit del av rapporteringen kring den. Eller så har möjligtvis råkat läsa den socialdemokratiska budgeten. För då är det en berättigad fråga.

Så här är nämligen prognosen för jobb:

Om två år bedöms arbetslösheten vara nere i cirka fem procent. Med det gamla sättet att räkna (som man gjorde på S-tiden) motsvarar det en arbetslöshet på 3,3 procent.

Men vi behöver inte bara titta på prognoser. Vi kan titta bakåt. Ett år till exempel. Arbetsförmedlingen kom med sin senaste rapport i går: Minskad arbetslöshet med en procentenhet, jämfört med ett år tillbaka. Så här skriver de:
"Uppgången på arbetsmarknaden är nu märkbar. Arbetslösheten sjunker påtagligt, inte minst för de yngre."


Är allt frid och fröjd? Nej, det finns grupper som det inte går lika bra för:
"Personer med kort utbildningsbakgrund, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga."
Vi har även problem med matchningen som Tommy Wadelich tog upp i debatten i dag, och som Stefan Fölster tog upp på Alliansseminariet i går. Det finns jobb, men ändå har många företag svårt att få tag i arbetskraft.

Här har vi verkligen jobb att göra! Vuxenutbildning, riktade arbetsmarknadsinsatser, göra det lättare och billigare att anställa.

Inga kommentarer: