2011-04-04

SON före skolan, igen

Jag har precis yrkat på att skolan så tillföras fem miljoner kronor från förra årets överskott. Majoriten röstade istället att pengarna skulle gå till SON, eller "till kulturen", som man skrev i beslutet. Och så blev det alltså. Igen.

För ett par-tre år sedan var det samma sak. Extra pengar till SON, inte till skolan.

SON är viktigt för Norrköping. De har därför fått högt anslag (för att klara ökade löner, kostnader etc) i år även i Alliansens budget, men när det nu ska till extra pengar, då tycker vi de ska gå till skolan.

2011 är troligen det största reformåret i svensk skola sedan införandet av folkskolan 1842. Är det något år det behövs extra pengar så är det nu.

Inga kommentarer: