2011-04-06

Splittra Östergötland?

Det hettar till i regionfrågan. Jag vet att många medborgare inte bryr sig, men frågan måste hanteras nu.

Lars Stjernkvist och Fredrik Bergqvist säger i Radio Östergötland att om Norrköping måste välja mellan att tillhöra en region som angränsar direkt till Stockholm - alltså med Sörmland - eller tillhöra en region som vänder sig söderut mot Småland, då väljer de norrut.

Jag tror ju inte att vi kommer behöver välja och jag tycker det är viktigt att hålla ihop Östergötland och Norrköping-Linköping. Men jag vill också ha med Södermanland i vår region.

Sörmlänningarna vill gifta sig med Stockholm. Stockholmarna verkar vilja vara för sig själva, men ger inga klara besked. Därför har Sörmland officiellt frågat chansen på Stockholm, med deadline 15 maj. De tror att Stockholm tackar nej och då vill de i andra hand ha en region där bland andra Östergötland ingår.

En bra region skulle säkert bli med Jönköping, Kalmar, Östergötland och Södermanland.

Ett annat alternativ är såklart utan Jönköping och Kalmar, men kanske med Uppsala och Västmanland. Varför inte Örebro också?

Som ni förstår är det rörigt just nu. Det är viktigt att markera för Norrköping att vi vill norrut. Men också, tycker jag, att vi vill fortsätta hänga ihop i Östergötland och med Linköping.

Inga kommentarer: