2011-06-23

Juholt utnyttjar Saab-arbetarna

Håkan Juholt skickar ut ett pressmeddelande om den senaste Saab-krisen.

"En ansvarsfull regering agerar snabbt, klokt och handfast när kriser uppstår som påverkar tiotusentals arbetstillfällen."
Hur då?
"Vi socialdemokrater är som alltid redo att bidra till insatser och investeringar som ökar framtidsmöjligheterna för svensk fordonsindustri."
Hur då?

Nej, det får vi inget svar på. Han pekar bara på att "att andra länders regeringar varit betydligt mer aktiva än den svenska regeringen och försökt att hitta konstruktiva lösningar i samarbete med sin fordonsindustri".

Vad i dessa lösningar som svenska regeringen borde göra är hans pressmeddelande kliniskt fritt från. Det är pinsamt att läsa. Juholt passar på att försöka ta några poäng på regeringen och utnyttjar arbetarna på Saab för sina ändamål.

När jag läser om de senaste turerna i Saab-krisen känner jag uppgivenhet. Det måste kännas förjävligt att ständigt slitas mellan hopp och förtvivlan. Självklart hoppas jag att det ska lösa sig, men någon gång måste det vara bättre att Saab läggs ner och alla människor får möjlighet att gå vidare.

Inga kommentarer: