2007-06-17

Instämmer

Erik Svansbo skriver om nuvarande läget i Palestinakonflikten. Jag instämmer till hundra procent.

Inga kommentarer: