2007-06-15

Jannes kommentar

Jag har svarat ja på frågan att kandidera som ny folkpartiledare. Om jag blir vald kommer jag att fortsätta som skolminister, eftersom omläggningen av utbildningspolitiken är den enskilt viktigaste uppgiften om vi ska kunna lyfta Sverige.

Jag tror på Sverige. Jag tror på framtiden. Jag tror att Sverige kan återta sin position som en av världens mest framgångsrika nationer, om vi visar långsiktighet och uthållighet i vårt arbete för


• en skola och utbildning i världsklass,

• att fler människor försörjer sig genom eget arbete i stället för på bidrag,

• att motverka klimatförändringar genom tilltro till modern teknik och

• en social välfärd som skapar trygghet, inte minst för våra äldre.


Det projekt som alliansen åtagit sig kräver regeringsinnehav under flera mandatperioder. Att alliansregeringen blir återvald 2010 är därför ett centralt mål för folkpartiet. Allianssamarbetet har ett grundmurat stöd i vårt parti.


Jag vill kommentera några av diskussionerna om folkpartiet och om mig;


1. Folkpartiet är Sveriges socialliberala parti. Kombinationen av fri marknadsekonomi och social trygghet är kärnan i socialliberalismen. De som går med i folkpartiet gör det för att de erkänner detta samband. Vi är socialliberaler.


2. Jag är medveten om kritiken som finns mot mig - eftersom jag står för krav och ordning skulle jag inte vara socialt engagerad. Jag är född i ett textilarbetarhem. Mina föräldrar hade sju års folkskola. I mitt hem fanns inga välfyllda bokhyllor. Jag hade inte stått här idag utan lärare med höga ambitioner och höga krav. Jag har gjort klassresan och jag tror jag vet ungefär vilken skolpolitik som behövs för att barn också i framtiden ska få den chansen. En skolpolitik där krav och studiedisciplin är viktiga inslag bygger på ett starkt socialt engagemang.


Får jag också kommentera de nedvärderande slängar som mina politiska motståndare ofta uttalar om min yrkesbakgrund. Socialdemokrater och kommunister brukar säga "majoren" med ett litet förakt i rösten. Jag har varit officer i försvaret i tolv år, under det sista decenniet av det kalla kriget. Vår uppgift var att skydda Sverige mot Sovjetkommunismen. Det är inget jag skäms för. Det är jag stolt över.


Jag är hedrad över det stöd som jag nu får från folkpartiets medlemmar och den enighet som råder om stödet för mig. Det är med stor ödmjukhet jag nu accepterar att ta över ledningen i det parti jag varit medlem i under 31 år.

Inga kommentarer: