2007-06-11

Bra!

Från Ekot:

Regeringen vill att anhöriginvandrare från länder utanför EU redan från första dagen i Sverige ska kunna få anställning i det som kallas instegsjobb och nystartsjobb. Orsaken är bland annat att det fortsätter att komma många flyktingar från Irak, och många av deras anhöriga väntas komma efter.

Från mig:

Gött mos!

Inga kommentarer: