2007-06-25

Små steg åt rätt håll

Regeringen har fått en del kritik för sitt sätt att sköta utnämningar, delvis rättvis, delvis orättvis. För lite har hänt och jag saknar, även i dagens artikel på DN Debatt, det riktiga krafttaget, den stora reformen.

Men regeringen har börjat ändra, bästa exemplet är utseendet av styrelser för högskolor och universitet. Nu är det universiteten själva som bestämmer och regeringen klubbar bara beslutet formellt. Det har inneburit att antalet politiker har sjunkit från från 60 till 20. Självklart finns det politiker kvar, det kan ju faktiskt vara så att några råkar ha annan kompetens än partiboken - i en statlig verksamhet borde en politisk bakgrund väga ganska tungt. Men den avvägningen ska universiteten göra, inte socialdemokraterna.

Nu går regeringen vidare och ska ändra i sekretesslagen så att jobbansökningar ska kunna ligga under sekretess. Det är bra, men är bara ett litet steg i rätt riktning. Jag saknar som sagt den verkliga reformen. Jag förstår att det inte görs i en handvändning, därför är mycket av kritiken orättvis, men den måste sättas igång nu om vi ska hinna leverera innan nästa val. Så, sätt fart!

Inga kommentarer: