2007-06-29

Jobben och skolan inte viktiga för Sahlin?

I SJ:s tidning Kupè svarar Mona Sahlin på vad de tre viktigaste frågorna i politiken är, hon svarar:

1. Likställ äktenskapen helt oavsett kön.

2. Stoppa utförsäljningen av hyreslägenheterna.

3. Massiv utbyggnad av vindkraften.

Ettan tycker jag också är väldigt viktig, men det är ändå inte en större frågan än att bryta utanförskapet och se till att människor få jobb. Eller att reformera skolan. Men det tycker visst socialdemokraterna.

Via Ledarbloggen på SvD.

4 kommentarer:

Anonym sa...

NÅGOT FÖR ATT FUNDERA ÖVER ÄVEN FÖR EN FOLKPARTIST!!
Hur kan låginkomsttager ta och rösta på moderat politik?
Hur kan någon med sunt förnuft köpa att moderaterna är det nya arbetar partiet?
Hur kan någon med sunt förnuft rösta på ett parti som struntar i de svagaste grupperna i samhället? Äldre, sjuka, arbetslösa
Hur kan någon med sunt förnuft rösta på ett parti som inför förändringar inom arbetsmarknadspolitiken som innebär
- tvångsanslutning till a-kassan
- försämra a-kassan så att arbetslösa tvingas gå till socialen för att kunna klara av de allra nödvändigaste utgifterna
- ökat utanförskap
- segrering och utslagning i samhället
- att arbetslösa behandlas sämre än de som har begått ett brott och sitter i fängelse
- att man AMS/Af motarbetar och krossar människors liv, den arbetslöse har inget människovärde längre.
- att deltagarna i den nya jobb- och aktivitetsgarantin tvingas gå till socialen för att få pengar som tänker de allra nödvändigaste utgifterna
- slavlöner, låglönejobb
Hur kan någon med sunt förnuft rösta på moderat politik där man börjar i fel ände för att få ner arbetslösheten i det här landet?
Hur kan någon med sunt förnuft sparka på de arbetslösa och ge dem skulden för att de har blivit långtidsarbetslösa?
Hur kan någon med sunt förnnuft rösta på en moderat politik som innebär att det svenska samhället slaktas.
De som röstade på moderaterna i riksdagsvalet förra året har bidragit till att vi arbetslösa har fått ett rent helvete! Att man som arbetslös fråntas sina mänskliga rättigheter, som arbetslös har du bara skyldigheter knappt några rättigheter alls (enligt handläggarna på af och moderaterna). Dessutom har en stor del av det svenska samhället en negativ inställning och attityd till oss arbetslösa som bidrar till att blir ännu svårare att komma ut på arbetsmarknaden igen.

Mathias Sundin sa...

Ja, det var en ganska lång svada om allt möjligt. Men jag ska fråga dig en sak. Du skriver om "tvångsanslutning" till a-kassan. Idag står nästan en miljon människor utan arbetslöshetsskydd, har försvarar du att det ska vara så (ur ett socialdemokratiskt, socialiskt perspektiv, som du verkar ha i övrigt). Och tycker du att övriga obligatoriska försäkringssystem, som socialförsäkringarna, ska göras frivilliga?

Det är inte moderatpolitik. Det är Allianspolitik och det innebär att människor får jobb och låginkomsttagare har fått en mycket bättre ekonomi.

Mathias Sundin sa...

Och så skulle jag vilja att du EXAKT preciserar och ger exempel på slavlöner och låglönejobb. För du hittar väl inte bara på argument?

Mathias Sundin sa...

"Arbetslösa tvingas gå till socialen"

http://www.sr.se/ostergotland/nyheter/artikel.asp?artikel=1457184

Eller inte.