2007-06-13

Lysande avslut Leijonborg

Det var ett riktigt bra och optimistiskt sista anförande som partiledare av Leijonborg. Han pratade om liberalismens framgångar i världen, där svält minskar, fattigdom minskar, diktatur minskar och kommunismen har krossats. Han lyfte också hur Sverige kunde legat mycket bättre till om vi kramat globaliseringen och anpassat oss snabbare. Och inte minst vilka utmaningar Sverige nu står inför där vi måste reformera skolan (som Leijonborg nu gör) och reformera integrationspolitiken (som Sabuni nu gör).

Ideologiskt, optimistiskt och sakligt. Lysande Leijonborg!

Inga kommentarer: