2007-07-17

Bra, bra, bra!

Regeringen förbereder ett förslag om utökad arbetskraftsinvandring. Bland annat ska tiden i Sverige utökas från 18 till 24 månader och så ska arbetsgivare få rektytera arbetskraft från hela världen utan att facket kan lägga in sitt veto mot det. Självklart är facket mot detta. Gud vilket sjukt system där en fackförening ska kunna säga nej till att en människa vill komma hit och jobba.

Hur som helst, detta är något av det bästa den nya regeringen har på gång. Att människor snabbt och enkelt kan komma och jobba i Sverige är oerhört viktigt för den svenska ekonomin. Flaskhalsar i produktionen kan lösas och istället för att bara rektytera från en begränsad arbetsmarknad kan man nu hitta de bäst lämpade i hela världen. Tar inte detta jobb från svenskar då? Nej! Tvärtom! Vår produktion, våra företag blir mycket bättre och effektivare. De kommer tjäna mer pengar och kommer kunna anställa fler personer. All empiri talar för att arbetskraftsinvandring är mycket lönsamt. Det kommer inte heller tvinga ner svenska löner, utan även där tvärtom. Det kommer öka svenska löner eftersom vi får en starkare ekonomi och ökad tillväxt. Facket ska inte vara rädda för konkurrens, istället gynnar det deras medlemmar.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Bra, bra, bra, säger jag också. Att fackpamparna är emot, talar bara sitt tydliga språk. De vill bara försvara ett sjukt system.
Instämmer även i att facket ska sluta upp med att vara rädda för konkurrens.
Min erfarenhet är att problem är till för att lösas. Försök se lösningar och öppningar istället för problemet.

Grottolle sa...

Så Alliansen har gett upp nu arbetslösheten. Det var nog inte över 1 miljon människor som stod utan för arbetsmarknaden då. Men jag har väldigt svårt tänka mej att det kommer så mycket utbildad arbetskraft som kan Svenska från utomeuropeiska länder. Kan vara någon som gått Högskola här.

Mathias Sundin sa...

Grottolle: Tyvärr har du inte förstått någonting. Bara för att en miljon är arbetslösa eller står utanför arbetsmarknaden så innebär det inte att det kan bli brister på arbetskraft inom olika områden. Alla är inte civilingenjörer med inriktning på ditt eller ekonomer med inriktning på datt. Eller tar jobb som städare.

Grottolle sa...

Då är det ju Alliansen som inte förstått någonting inte jag. För det är ju dom som dragit ner på arbetsmarknadsutbildningarna. Men dom är ju flummiga i sin utbildningspolitik.

Anonym sa...

Mathias: Vad säger du om invändningen som Aktieskolan har mot förslaget, dvs att den arbetssökande blir rätt maktlös? Innebär inte det risk för lönedumpning?

Mathias Sundin sa...

Olle: Behovet av utbildningarna minskar när arbetslösheten sjunker. Det läggs fortfarande flera miljarder kr årligen bara på Komvux.

Leob: På vilket sätt då, varför skulle det bli så? Och nej, det finns ingen risk för lönedumpning. Exempel från andra länder där väldigt stora mängder arbetskraft kommit in i ett land på kort tid visar upp motsatta, att lönerna ökar.

Anonym sa...

Mathias: Det som aktieskolan pekade på var att man tydligen får arbetstillstånd ett par månader i taget och därmed också uppehållstillstånd. Om det är någon som fått avslag på sin asylansökan, men ändå har goda skäl för asyl så tycker jag nog att den människan kan hamna i kläm. Tycker inte du det?

Vad är det för exempel från andra länder du menar? Det är väl klart att en sådan dynamik skulle kunna finnas i fall som jag nog skulle gissa är mer extrema och mer långsiktiga. Men är det inte rimligare att som första approximation, innan man vet något, använda tillgång och efterfrågan på arbetskraft, i varje fall kortsiktigt? Det finns såvitt jag förstår inte mycket i förslaget som gör att det måste röra sig om arbetskraft som är viktig ur en mer strukturell synvinkel (om du tillåter mig att enkelt uttrycka mig så).

Här tycker jag att det är olyckligt att facket inte anses ha något att bidra med. Det rör sig om tunnelseende menar jag.

Grottolle sa...

Mathias Sundin

Det finns ju ett väldigt bra exempel på att det blir lönedumpning och det är bärplockningen. På 80 talet fick du 25 kr. kilot för lingon och sedan började bärindustrin ta hit Thailändare och plocka åt dom. Nu är priset ca 5 kr. Så klart det blir lönedumpning. Och vilket annat land kan du säga har samma regler som nu förslaget ligger.Tror nog inte du kan ge ett namn på ett sånt land.

Mathias Sundin sa...

Loeb: Men då är väl asylprocessen som är fel och inte själva arbetskraftsinvandringen, som ska ge tillstånd för 24 månader.

Det finns studier från exempelvis Australien som vid tre tillfällen med relativt hög invandring och lågkonjunktur inte visade några tecken på högre arbetslöshet eller sjunkade löner på grund av invandringen.

Ett annat exempel är Israel som tog mot hundratusenstals ryska judar på väldigt kort tid vilket kortsiktigt minskade genomsnittslönerna och höjde bostadspriser, men som snabbt återvända till normalläge och istället fick motsatt effekt. Ökade löner och lägre arberslöshet. Jag ska kolla upp fakta där, tar det från minnet.

Grottolle: Ja, självklart kan löner sjunka inom ett visst område, men vi kan inte rycka en liten del av ekonomin bara. Vi måste se på helheten. Om arbetslösheten ökar kraftigt inom en sektor men sjunker i landet i övrigt kan man inte hävsda att det råder hög arbetslöshet.
Troligen skulle det inte löna sig att plocka bär i Sverige om det inte kommer hit människor som var villiga att göra det för låga löner.

Anonym sa...

Mathias: Det är rätt att peka på asylprocessen, som du gör, men måste man inte se de olika delarna tillsammans? Det var ju för övrigt samverkan mellan asylprocessen och arbetssökande som Aktieskolan tog upp (se ovan).

De exempel som du och Grottolle tar upp pekar kanske också på att det är detaljerna som avgör hur utfallet blir? Som jag förstår det så är alla politiska partier överens om att arbetskraftsinvandring i nuläget är önskvärt, men man är oense om detaljerna.

Kommer du ihåg några detaljer från de exempel du hänvisar till? När hände det? Vilken typ av arbete gällde det? Var kom de arbetssökande ifrån? Hur såg processen ut? (Du har kanske några länkar?)