2007-07-02

Dagens märkligaste argument

Sossarna är kritiska till att kommunala bostadsbolag ombildar hyreslägenheter till bostadsrätter och låter hyresgästerna köpa dessa för priser som ligger under marknadspris. Så här säger de:

"Det är pengarna som driver och konsekvensen är ju att det blir ännu mer utförsäljning än vad det annars hade blivit, eftersom många som bor i allmännyttan som också vill bo kvar. De har inte råd och möjlighet att bo kvar."

"För att tjäna pengarna måste man flytta och det är klart att när ekonomin blir drivkraften då är det heller inte så konstigt att det där uppstår."

Ok, låt oss bena ut det här. Folk får köpa för billiga lägenheter, vilket gör att de kan sälja dem och tjäna en hacka. Säljer de måste de såklart flytta. Vad (s) är kritiska mot är att fattigare människor är i större behov av att tjäna dessa pengar och därför "måste" flytta. Alternativet hade varit att dessa fattiga människor, som (s) värnar om så mycket, istället inte kunde ha tjänat några pengar och fått bo kvar. Observera att ingen tvingar någon att sälja, det är inte ökade kostnader i samband med ombildningen som är anledningen, utan just bara möjligheten att tjäna pengar, som gör att (s) tror att de vill sälja. Solsting?

Inga kommentarer: