2008-05-05

Du glömmer ett par saker, Hildebrand

Kerstin Hildebrand skriver om den ekonomiska krisen i kommunen, i huvudsak orsakad av hennes egen nämnd. Men hon skyller det mesta på den borgerliga regeringen. Hon skriver om statsbidragen och menar att de fryses 2009 och 2010. Det stämmer, men det Hildebrand passande nog glömmer att nämna är att den borgerliga regeringen ger mer i statsbidrag i år och förra året än den förra sa att den skulle göra.

Dessutom lär det komma en hel del pengar till kommunerna från staten, men satsningarna är inte i detalj bestämda ännu. Regeringen avvaktar för att kunna göra en så noggrann bedömning av ekonomin som möjligt.

En annan sak som Kerstin Hildebrand också glömmer bort att nämna är de ökade skatteintäkterna. När vi tog budget för 2007, alltså i slutet av 2006, gjordes en prognos för skatteintäkterna 2008. Samma sak gjordes i slutet av 2007. Under detta år hade regeringens jobbpolitik satts i sjön och börjat verka. Resultatet? Nästan 80 miljoner i ökade skatteintäkter bara för 2008.

Lägger vi ihop alla plus och minus (i kronor räknat) så har den borgerliga regeringen ökat kommunens intäkter. Trots det står vi nu inför stora underskott. Men det är väl i alla fall Anders Borgs fel antar jag.

Inga kommentarer: