2008-05-29

Fel av Arrelid

Stefan Arrelid skriver i bloggen att:

Kommunstyrelsens sammanträde i tisdags beslutades om att medverka och finansiera regionalt energikontor. Alla andra tolv kommuner i länet har redan fattat beslut i frågan och ställt upp på en finansiering med 2 kr per kommuninvånare och Linköping ska betala 1 kr per/inv som också Norrköping ska betala.
Detta ville Mattias Sundin (fp) återremittera för att finna en annan finansierings upplägg och i andra hand avslå förslaget.

Den första delen stämmer. Jag ville skicka tillbaka ärendet eftersom jag inte tycker man ska ange finansiering utifrån hur många invånare Norrköping har. Det är rent löjligt faktiskt. Om antalet invånare ökar med 5 000 i Östergötland ska kommunenerna betala 5 000 kronor mer till energikontoret. Kan Stefan Arrelid förklara kopplingen där emellan? Finansiering ska göras utifrån kalkyler på den verkliga kostnaden. Om det krävs hundra tusen eller två hundra tusen för att utföra en uppgift.

Den andra delen stämmer inte. Jag yrkade inte avslag i andra hand om min yrkande på återremiss föll (vilket det gjorde).

Angående kärnkraft (som Stefan också skriver om) så måste miljöpartiet släppa sargen och komma in i verkligheten. Om vi, som mp vill, lägger ner kärnkraften kommer Sverige bli beroende av kol och olja för vår energi. Hur minskar det koldioxidutsläppen?
Läggs kärnkraften ner kommer också vår basindustri tvingas lägga ner. Deras energipriser skulle stiga ytterligare och företagen flytta utomlands eller bara konkursa. Tusentals människor, bara i Norrköping, skulle bli utan jobb.
Det är inte klimatsmart, det är inte speciellt smart överhuvudtaget.

Inga kommentarer: