2008-05-16

Vem bestämmer i kommunen?

Dagar som denna kan man undra. Inte verkar det vara kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, i alla fall. Inte heller verkar det vara Mattias Ottosson. Björn Johansson borde det ju inte vara, han har slutat som kommundirektör, men kanske är det ändå han. Från sin nuvarande position som kanslichef hos IFK Norrköping talar han i Folkbladet om vad Magnus ska göra. Magnus är Magnus Nilsson, VD i AB Norrköpings Idrottspark, ett av kommunen helägt bolag. Denna Magnus ska nu tala om för oss politiker hur det ligger till. Det behövs lite klargörande, slår Johansson fast.

Nog behövs det en del klargöranden. Till exempel att det som kommunfullmäktige bestämmer är det som gäller. Om det sedan visar sig vara opraktiskt eller dåligt av någon anledning ska nya beslut fattas - av kommunfullmäktige. Inte av IFK:s kanslichef eller en tjänsteman i ett kommunalägt bolag.

Inga kommentarer: