2008-05-06

Blandar och ger

Jag har under förmiddagen bland annat jagat en moderator till debatten på torsdag mellan Nyamko Sabuni och Luciano Astudillo. Det blev till slut ett mycket lyckat resultat i form av Ernst Klein. Kl 18. på Stadsbiblioteket är det debatt.

, det var inte det jag skulle skriva om. Det var Skolverkets rapport om utbildningen i Norrköping. Först något positivt. Skolorna har bra tillgång till kompetensutveckling. Det är långsiktigt avgörande. Man framhåller också särskolan som en bra fungerande verksamhet. Det är också mitt intryck.

Den allvarligaste kritiken riktas mot de låga kunskapsresultaten och bristen på uppföljning av elevernas kunskaper. Det var dock ingen nyhet för någon tror jag. Det som delvis var en nyhet, eller i alla fall allvarligare än jag trodde var bristen på stöd till elever som har behov av särsklit stöd.

Det är extra allvarligt eftersom dessa barn om de inte får stöd att klara målen ofta är de som senare hoppar av skolan, hamnar i arbetslöshet och utanförskap. Folkpartiet försökte förra mandatperioden motverka detta genom en garanti för stöd i läsning, skrivning och räkning i lågstadiet. Egentligen ska den vara onödig, men tydligen är så inte fallet. Kanske kan nu vänstermajoriteten ompröva sitt beslut?

Det var några omedelbara reaktioner. Det är mycket material att sätta sig in i. Som avslutning också något positivt - Uttersbergsskolan! Den enda skola i Norrköping som inte får en enda anmärkning.

Inga kommentarer: