2008-05-26

Gnällistan

Sören Wibe blir föga förvånande ny partiordförande i Junilistan. Därmed kommer partiet troligen göra hyfsat från sig även i nästa Europarlamentsval. Känns som de flesta partier profilerar sig genom EU-kritik. Jag och folkpartiet är också kritiska mot mycket inom EU men vi väljer en annan väg än gnällandets. Vi tror att Sverige får större inflytande om vi visar att vi är positiva till själva samarbetet. Då kan vi lättare ändra det som vi tycker är fel och utveckla det vi tycker är bra. Exempelvis måste vi inom Europa jobba för en utbyggnad av kärnkraften om vi ska klara att ha kvar vår industri samtidigt som vi sänker koldioxidutsläppen.

När jag var i Stockholm i fredags hörde jag en del om vilka som kan komma att toppa folkpartiets lista nästa år. Det är en hel del riktigt spännande namn. Dock inte Christer Fuglesang som det ryktats om tidigare. Nästa års val blir viktigare än tidigare. Europaparlamentet får nämligen mer att säga till om.

Inga kommentarer: