2008-05-29

Integritet är svårt

Förutom engelsklektion har jag ägnat en del av eftermiddagen åt integritet. Folkpartiet har ett samråd med ett antal frågor som de vill ha in synpunkter från fp-landet på. Det är riktigt svåra frågor utan klara svar. Sällan känner man sig så kluven som när man diskuterar integritet.

Ofta står det allmännas bästa mot den enskilda personens rätt till ett privatliv. Det kan tyckas enkelt att då välja privatlivet, men när det exempelvis gäller brottslighet är det inte så lätt. Brott drabbar människors integritet och frihet. Ingrepp i integriteten, som kameraövervakning, kan minska brottslighet men kränker också privatpersoners integritet.

Sen finns det saker som enbart är onödigt, som biltullar. Inte biltullarna i sig men att bilen registreras och det kan kollas upp av andra. Åker jag bil fram och tillbaka till Stockholm kan vem som helst gå in och kolla det (i alla fall om jag hade en bil). Sådana system ska definitivt bort.

Visste ni att staten samlar in uppgifter om er som de sedan säljer till företag och andra organisationer, tex för direktreklam? Det visste inte jag. SPAR heter registret. En fråga i samrådet gäller om SPAR ska få fortsätta som nu. Nej, är mitt svar.

Offentlighetsprincipen är för mig en helig princip. Men det gör inte att jag tycker att betyg, skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner i skolan ska vara offentlig handling.

Integriteten måste ibland kränkas för att bekämpa terrorism och annan brottslighet. Men det får inte ske godtyckligt. Det måste finnas genomskinliga kontrollsystem. Därför känns den nya FRA-lagen mycket märklig. Den finns - ännu märkligare - inte med som en fråga i kvällens samråd. Jag tänker ta upp den ändå.

Inga kommentarer: