2008-05-25

En bra idé?

Biståndet utgör en procent av BNI. Det betyder att när BNI stiger så ökar också biståndet automatiskt. Jag tycker det är bra att vi är generösa med bistånd, men tyvärr används pengarna ofta väldigt ineffektivt. Att då bara per automatik öka pengarna till Sida och andra organisationer känns märkligt. De pengar som går ut ska kanaliserar genom effektiva projekt. Helst många och små än stora och få.

Skulle man då inte kunna ta en del av den årliga ökningen och lägga i en katastroffond? När naturkatastrofer inträffar som i Burma, Kina eller vid tsunamin tas pengar ur den fonden. Det innebär att vi snabbt kan kanalisera väldigt stora summor pengar för att hjälpa. Jag ser nu att vi ger 74 miljoner för hjälp i Burma. Kanske kunde den summan med en sån här fond varit mycket större. Dessa pengar kommer då också till en effektiv användning.

Jag är verkligen ingen expert på bistånd, men tycker det är intressant och försöker lära mig mer. Kanske är min idé redan genomförd på något sätt, kanske är den bara korkad. Vad vet jag. Vad tycker ni?

Inga kommentarer: