2008-06-30

Vett och sans i miljödebatten

Det finns en nyckelmening i Folkpartiets debattartikel om biodrivmedel:

"Den stämning som nu råder i klimatdebatten gör att det finns en risk för förhastade och ogenomtänkta beslut."

När det uppstår hysteri, som nu i klimatdebatten, och alla rusar med armarna i luften skrikandes åt samma håll är det stor risk för många dumma och väldigt kostsamma beslut. Beslut som är kortsiktigt tänkta och som kan göra saker mycket värre.
Subventioner till ditt och datt kan leda till att annat som hade varit mycket bättre aldrig får fäste. Eller som i fallet med etanol att jordbruksmark tas i anspråk för att producera etanol. Det driver upp priserna på mat och fattiga människor svälter som en konsekvens av det ihjäl.

Självklart ska vi inte sluta fatta beslut, men vi ska tänka efter innan. Vi ska dessutom inte syssla med subventioner. Det har provats så många gånger och så ofta slagit fel.

För att få ner koldioxidutsläpp är det mycket bättre att jobba med koldioxidskatter och handel med utsläppsrätter.
Istället för att välja en speciell sorts drivmedel så pressar man upp priset på exempelvis bensin. Det gör att det blir lönsamt att göra bensinsnålare bilare, ta fram andra drivmedel osv.

Inga kommentarer: