2008-06-17

Engagemanget på tiopp!

Lars Stjernkvist avslutade KF-debatten om skolprogrammet med att säga att om det fanns ett direkt samband mellan KF:s engagemang för skolfrågor och skolresultaten skulle vi ha högst resultat i Sverige. Det instämmer jag i. För övrigt var vi inte överens om speciellt mycket.

Jag tyckte debatten var bra. Många inlägg med olika ingångar och tydliga skillnader. Vänsterkoalitionen pratade mest om elevinflytande och alliansen mest om kunskap och ordning och reda. Det man skriver i programmet präglar också hur skolan kommer se ut, sa Olle Johansson från socialdemokraterna. Helt riktigt. Alliansen lägger större tonvikt vid kunskap och ordning och reda.

Det blev en väldigt lång kväll. KF var inte slut fören strax innan midnatt. Tråkigt för kristdemokraterna som hade en mycket bra motion om valfrihet för äldre. Den började debatteras efter kl 22. Den förtjänade ett bättre öde både debattmässigt och beslutsmässigt.

Tidigare på kvällen ville jag ha svar på när och vilka som fattat beslut om att pengarna för namnrättigheterna på Parken ska tillfalla IFK Norrköping. Inget beslut har fattats i KF, det var alla överens om. Men ett informellt beslut har tagit någonstans. När och var? Jag fick inget svar på det. Det är mycket, mycket illa och luktar skunk ärligt talat.

Inga kommentarer: