2008-06-17

Seger i första halvlek!

Det mesta talar för att FRA-lagen skickas tillbaka till Försvarsutskottet för att göras om. Det kommer läggas till och förändras för att bättre skydda svenskars integritet.

Det är alltså seger i första halvlek för bloggare, politiker och alla andra som kämpat mot FRA-lagen.

Nu ska förslaget förbättras. Nu gäller det att byta från motstånd till konstruktiva idéer. Det behöver inte betyda att vi ska svälja det nya förslaget, men det betyder att nu kan faktiskt svenska folket hjälpa till att utveckla och forma en lag. När hände det senast?

KG Bergström sa i Rapport nyss att han aldrig någonsin sett något liknande. Vi har klivit in i en ny tid. Riksdagen har dessutom visat att den faktiskt är högsta beslutande organ i Sverige. Riksdagen spelar helt plötsligt roll.

1 kommentar:

Ola J Hedin sa...

För mig är återremiss för att hitta på några fler kontrollstationer otillräckligt. Det är lagens grundidé som är felaktig, tanken att staten ska ha rätt att utan minsta misstanke gå in och läsa din och min e-konversation. Nå, än är inte kampen förlorad men nu gäller det att hålla trycket uppe.

Johan Pehrson har, i sin egenskap av folkpartiets gruppledare i riksdagen, gjort en rad uttalanden i media som understryker vikten av att se till att varje riksdagsledamot får ett personligt mandat av väljarna som bas för ett individuellt agerande. Nästa punkt på dagordningen bör därför vara att agera för ökat inslag av personval, för en sån här demokratisk katastrof får inte upprepas!