2008-06-07

Hål i huvudet

I bland blir man bara förstummad över en del förslag som kommer från en del partier. Jag respekterar att vänsterpartiet har en annan ideologisk uppfattning än mig själv - men detta senaste förslag från vänstern är inget annat än hål i huvudet.

Vänsterpartiet föreslår att arbetsgivaravgiften höjs på visstidsanställningar. Alltså kortare jobb, timanställningar och så vidare. De vill med detta åstadkomma att fler jobb blir tillsvidareanställningar, så kallade fasta jobb.

Ok.

Med detta förslag köper de alltså resonemanget att lägre skatter och kostnader på en viss sorts arbete gör att fler sådana jobb skapas. Och att högre skatter och kostnader leder till färre sådana jobb.

Genom att höja kostnaden för att anställa någon en kort tid kommer färre anställas på det sättet. Som alla vet är detta ofta ungdomars och invandrares första steg in på arbetsmarknaden. Man börjar med enklare, kortare jobb. Lite extrajobb på en restaurang, ett sommarjobb osv. För att få erfarenhet, meriter och tjäna lite pengar. Med vänsterpartiets förslag skulle färre få denna möjlighet. Klyftan mellan de som har jobb och inte har jobb skulle öka.

Ett smartare förslag om man vill uppnå det vänsterpartiet vill uppnå är att sänka arbetsgivaravgiften på tillsvidareanställningar. Det skulle i alla fall på kort sikt kunna flytta över en del från visstid till tillsvidare. Dock skulle det ha samma långsiktiga effekt av att klyftan mellan de som har jobb och inte har jobb skulle öka.

Så sammanfattningvis: Med vänsterpartiets förslag kommer klyftorna mellan de som har jobb och inte har jobb att öka. Dessutom kommer färre människor få ett jobb eftersom det blir dyrare att anställa. Om inte det är definitionen på hål i huvudet, då vet jag inte vad som är det.

Om vänsterblocket vinner valet 2010 kommer vänsterpartiet sitta i regeringen. Tyvärr sitter de redan i majoritet här i Norrköping...då kanske förstår varför ekonomin ser ut som den gör...

1 kommentar:

Gork sa...

Om man vill undvika klyftor så är väl sänkt arbetsgivaravgift för tillsvidareanställda samma sak som högre arbetsgivaravgift för icke tillsvidareanställda? Båda förslagen gynnar ju den som är etablerad på arbetsmarknaden i förhållande till den som inte är etablerad.

Frågan är om det finns någon mening med politiskt trixande med procentnivåer här. För mig som anställd så har anställningstrygghet ett värde. Om en arbetsgivare vill anställa mig på projekt- eller timbasis så kan jag gå med på det, men då vill jag ha mer betalt än om jag är fast anställd, varvid det blir billigare att ha mig fast anställd. Systemet borde vara självreglerande.

Arbetsgivare tjänar också på att ha fast anställda. Tim- och projektanställd personal tenderar att sluta så fort de kan få en fast tjänst någon annanstans.