2008-06-18

Nya FRA-förslaget, tillräckligt bra?

Det kommer läggas till en del bra saker i det nya FRA-förslaget. Bland annat ökad granskning och en ny "domstolsliknande myndighet", vad nu det innebär. Det är väldigt svårt utan att ha möjlighet att diskutera frågan med experter och bara utgå från det man läsa sig till i propositionen och på andra ställen att ta ställning till exakt vad som måste göras.

Utan att sätta ner foten hård och bestämt så landar jag ändå i att det inte är tillräckligt det som sker nu.

Jag tycker, från min horisont, att signalspaningen måste begränsas till det absolut mest nödvändiga. Jag tycker också att det borde vara domstol och inte domstolsliknande. Det får inte heller vara samma myndighet som ger tillstånd och som granskar. Regeringen borde också tvingas söka tillstånd för sin signalspaning och det borde prövas mot grundlagen.

Det är några tankar, från min horisont. Det förslag som nu kommer röstas igenom är klart bättre än det som skickades tillbaka, men jag tror inte det räcker.

Jag tycker också det är synd att förslaget kommer tillbaka så snabbt. Jag utgick från hur det går till i en kommun när ett förslag återremitteras. Då tar det minst en månad innan det är tillbaka. Så jag trodde ett nytt förslag skulle komma i höst någon gång och det skulle finnas chans att verkligen påverka innehållet. Så bidde det tyvärr inte.

Hur som helst bra av de riksdagsledamöter som stått på sig. De ska inte bannas för att de nu röstar ja. De ska berömmas för att vågade stå upp. Nästa gång vågar de säkert lite mer!

UPPDATERING:
Fredrik Federley skriver ett bra och intressant inlägg om förslaget. Tydligen kommer en tilläggsproposition till hösten. Det är bra, då kan vi i alla fall påverka innehållet i den.

Det hela känns rätt rörigt för en utomstående vad egentligen lagen kommer innebära. Mitt fot är fortfarande nedsatt i att jag inte tycker det räcker, men jag kanske kommer ändra uppfattning ju mer insatt jag blir. Federleys inlägg gör mig mer positiv.

2 kommentarer:

Bertil Nilsson sa...

Klart ät att Sverige bör syssla med signalspaning och när all trafik flyttar ner i kablar är det meningslöst att spana i luften.

Mitt intryck är att Sverige har en mycket omfattande spaningsapparat i förhållande till landets storlek och att vi har en historia av avancerad signalspaning. Situationen har lite paralleller till svensk flygindusri på det sättet. Är det därför svårt för politiker att stå emot det militärindustriella etablissemanget?

Minns att svenska politiker för att hämma utvecklingen av ny kärnkraft kände sig tvungna att lagstifta mot sökandet efter ny kunskap på området - det tyder starkt på ett mycket lågt självförtroende hos den lagstiftande församlingen. Man tror sig inte om att kunna hantera problemen om de uppstår. Månne är det just därför som denna nya lag går igenom?

Ola J Hedin sa...

Höstens tilläggspropp är just det, ett tillägg med förbättringar. Att bedriva spaning mot gemene svensk på basis av att denne använder viss teknik är fullkomligt vidrigt. Det som behövs är en ny grund för när spaning ska bedrivas, inte ytterligare kontrollstationer.