2006-02-25

Kapitel fem - Se globaliseringens möjligheter!

Sammanfattning
Lars Leijonborgs engagemang för de fattiga i världen var det som väckte hans intresse för politik. Som ung politiker åkte han runt i gymnasieskolor och predikade för en ny ekonomisk världsordning där några få länders monopol på rikedom måste brytas genom frihandel, respekt för mänskliga rättigheter och högre bistånd. Nu trettio år senare håller denna nya ekonomiska världsordning på att bli verklighet när 2,5 miljarder människor är på väg att bli rika.

Men är inte dessa människor ett hot mot vårt välstånd? Om de blir rikare måste vi inte då bli fattigare? Nej, ekonomi är inget nollsummespel, alla kan vinna. Tänk på exemplet USA. För drygt 200 år sedan var detta stora land mest just bara land, idag är det världens rikaste nation. Tror någon att Europa varit mer välmående om det inte hänt? Visserligen hade vi sluppit konkurrera med företag som McDonals, Intel, Microsoft och Coca Cola, men vi kunde inte heller köpt dessa produkter och framförallt inte sålt våra produkter till denna jättelika marknad. Så blir det naturligtvis också om ett par miljarder asiater lyfts ur fattigdom. Det är konsumenterna som är vinnare, de får bättre och billigare produkter och alla vinner.

Den resa Kina, Indien med flera genomgår nu, är den som Sverige gick igenom från mitten av 1870-talet fram till mitten av 1950-talet, då vi hade högst ekonomisk tillväxt i världen.

Egen kommentar
Norrköping var länge en mycket framstående textilstad, men textilindustrin la ner och flyttade iväg. På 1950-talet jobbade 115 000 människor inom textilindustrin i Sverige, idag är det 14 000 anställda men exporten är åtta gånger så stor, runt 15 miljarder kr per år. Det kan jämföras med den idag för Norrköping viktiga pappersmassaindustrin som exporterar för 14 miljarder kr. Om vi tar till oss ny teknisk utveckling och låter nya företag blomstra så växer nya branscher fram och gamla förändras. Norrköping kunde haft större del i den nya textilindustrin, visserligen med färre anställda, men ändå med ett stort ekonomiskt värde.

Inga kommentarer: