2006-02-22

Kapitel två – De nya konkurrenterna – några basfakta

Sammanfattning
1978 gick startskottet för det kinesiska undret - som egentligen inte är något under, bara ett resultat av marknadsekonomi – genom att Deng Xiaoping avkollektiviserade jordbruket, öppnade gränserna för handel och andra marknadsekonomiska reformer. Sedan dess har ekonomin vuxit med i snitt 10 procent per år. Om Sverige och Kina behåller samma tillväxttakt så är Kina ifatt och förbi om tjugo år. Landet har nu en medelklass på 200-300 miljoner människor och runt 400 miljoner har lyfts upp ur fattigdom. Under 2004 tecknades 64 miljoner mobilabonnemang och två tredjedelar av världens alla persondatorer, skor, mikrovågsugnar och dvd-spelare tillverkades i landet. Detta förklarar varför många av dessa produkter så kraftigt minskat i pris i Sverige (förutom där EU:s tullar håller dem uppe).

Indien förde länge en mycket protektionistisk politik men började på 90-talet öppna sin ekonomi och rensa upp i regelkrånglet. Sedan reformerna 1991 har ekonomin vuxit med 6 procent per år. Landet har 20 miljoner akademiker, varav 16 miljoner är ingenjörer. Varje år investerar utlandet cirka 5 miljarder dollar i landet, jämfört med de cirka 60 miljarderna i Kina.

Förutom dessa två gigantiska länder har vi många andra länder runt om i världen som har liberaliserat sina ekonomier. Närmast oss har vi baltstaterna där tillväxten är hög och skatten platt. Lars Leijonborg instämmer i det Carl Bildt har sagt. Att de nya EU-länderna står för runt 5 procent av unionens BNP, men för 50 procent av allt intressant som händer i den.

Egen kommentar
Denna sammanställning säger väl det mesta om den enorma kraft som finns i dessa två länder och självfallet vilken enorm möjlighet. 2,5-3 miljarder nya kunder för våra företag. Vi är lite stolta i folkpartiet Norrköping för vi har ett hittat ett bra exempel på hur man tar tillvara på möjligheterna. År 2008 går OS i Peking och Norrköping kallas just för Peking. Därför vill vi att Norrköping passar på och använder sig av tillfället i form av Sveriges Peking 2008. Det handlar bland annat om turism, idrott, investeringar och handel. Samtidigt som investeringarna i Kina är stora, så börjar de kinesiska företagen investera stora summor utomlands. Vi behöver kinesiskt kapital till Norrköping. Under året Sveriges Peking 2008 kan till exempel ett företagarutbyte ske, så vi sätter kinesernas fokus på Norrköping och de möjligheter som finns här. Jag kommer att utveckla detta om Sveriges Peking under veckan.

Inga kommentarer: