2006-02-15

Debatt om mobbing

Igår var jag med i Kanal Lokal och debatterade mobbing med en centerpartist, en vänsterpartist, en skolkurator och en kille från BRIS. Jag förde framförallt två saker: 1) Föräldrarnas ansvar och 2) Ökade befogenheter för lärarna.

Skolkuratorn höll med mig om att skolorna måste ha befogenheter att ta tag i en mobbingsituation. Idag kan lärarna "uppmana" en störande/mobbande elev att sluta, och om det inte funkar utvisa han eller henne från klassrummet. Men där tar det stopp. Det går inte att skicka hem en elev som fortsätter att kränka en annan, inte att stänga av eleven, och inte heller flytta mobbaren till en annan skola. Den som kränker har idag större rättigheter än den som blir kränkt.

Åtgärder mot mobbing bör vara förebyggande så det inte inträffar, aktiva om de ändå händer och uppföljande så det inte upprepas.

Debatten sänds flera gånger med start tisdagen 21 februari kl 20.

Inga kommentarer: