2006-02-03

Läsa-skriva-räkna-garanti för Li Teske

Folkpartiet i Norrköping har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som går ut på att det ska införas en kunskapsgaranti, eller en så kallad läsa-skriva-räkna-garanti. Alltså tydliggöra rätten för barn och föräldrar att det ska finnas stöd för elever som har svårt att lära sig läsa. Vi kan se att klyftorna i skolan ökar eftersom barn med lågutbildade föräldrar får sämre och sämre resultat, medan trenden inte är lika negativ för barn med högutbildade föräldrar.

Hur som helst, denna garanti behövs uppenbarligen eftersom inte ens barn- och ungdomsnämndens ordförande kan läsa. I en debattartikel om Ektorpsskolan (där de sköt raketer inomhus) skrev vi bland annat:

"För det första är den grundläggande orsaken att föräldrar inte uppfostrar sina barn tillräckligt bra. Skolan har sin del i ansvaret, men huvudansvaret vilar tungt på barnens föräldrar. I Sverige saknar vi en moraldebatt, en debatt om värderingar. Den behövs och vi i folkpartiet tänker ta vårt ansvar för att föra den. En moraldebatt ger en tankeställare till föräldrar som uppfostrar sina barn för dåligt trots att de kan bättre, och ett stöd till föräldrar som inte riktigt orkar men kan finna stöd i samhällets moraliska värderingar."

Trots detta glasklara budskap i inledningen av artikeln skriver idag Li Teske i NT följande:

"Det är faktiskt ett föräldraansvar att fostra den uppväxande generationen, inte ett samhällansvar. Det är märkligt att folkpartisterna, som annars starkt hävdar den enskildes ansvar och att samhället inte ska lägga sig för mycket i medborgarnas liv, lägger skulden på kommunen."

4 kommentarer:

Anonym sa...

"Bristen på respekt för medmänniskors säkerhet och allmän egendom är tyvärr allmänt utbredd och har en djupare grund än i skolpolitiken." skriver Teske & co. utan att närmare försöka utreda vad detta kan vara för djupare grund. Bristen på respekt är utpräglat påtaglig i just den svenska skolan, det visar internationella undersökningar, och sossarna har haft makten i stort sett utan avbrott de senaste 60 åren. Är detta den djupare grund som Teske hänvisar till? Det förefaller troligt.

Mathias Sundin sa...

Hehe ja precis. "Skyll inte på skolpolitiken - bara" kunde rubriken varit istället.

Li Teske vill också skylla på den övriga socialdemokratiska politiken.

Mats Turesson sa...

Retoriken är underbar (hör ironin) och precis som vanligt från det socialdemokratiska hållet. "...vi välkomnar Folkpartiet att vara med i det arbetet", så avslutas artikeln.
Det visar på fullständig avsaknad av insikt i vad som har fört vårt land, vårt arbetsliv, vår skola till de problem vi har idag. Vi "vill väl inte vara med" dem i arbetet - Vi vill tillsammans med övriga partier i alliansen leda denna utveckling. Här har varken socialdemokraterna, vänsterpartiet och som det verkar inte heller miljöpartiet något att hämta.

Mathias Sundin sa...

Det finns verkligen ingen anledning för oss att stötta mer socialdemoratiskt moras. Vi tänker hjälpa till i utvecklingen av Norrköping - i Allians för Norrköping.