2006-02-24

Kapitel fyra – Är utvecklingen hållbar?

Sammanfattning
Kan utvecklingen hålla, är inte Kina på väg mot en politisk, ekologisk och ekonomisk kollaps? I Kina verkställs 10 000 dödsstraff varje år, varav minst 70 procent är helt utomrättsliga. Hur många politiska motståndare som i övrigt mördas vet ingen. Mellan 100 och 200 miljoner kineser lever i städerna med betydligt svagare rättigheter eftersom de är inflyttade från landsbygden. 16 av världens 20 mest förorenade städer ligger i Kina och landet använder enorma mängder olja och kol. Luftföroreningarna dödar flera hundratusen människor per år. Inom Kina råder en stark censur och stora sociala oroligheter döljs i landet. Förra året rapporterades 58 000 så kallade massincidenter med över tre miljoner människor. Söker man på Falun på internet i Kina så kommer inget upp, eftersom rörelsen Falun Gong är förbjuden.

Men kommer dessa problem krossa utvecklingen? Ingen vet, men Lars Leijonborgs inställning är att den ekonomiska tillväxten är en positiv kraft för att lösa alla dessa problem. Han gör förutspåelsen att Kina kommer bli demokrati under hans livstid, alltså inom ungefär trettio år. Tidigare har länder med ekonomisk utveckling förvandlats till demokratier, till exempel Taiwan och Sydkorea. Inget samhälle kan utvecklas utan demokrati. En fri ekonomi är bra, men begränsas yttrandefriheten så begränsas också kreativiteten.

Egen kommentar
Det är när ett samhälle och människorna är rika som det går att bry sig om miljöproblem. Kina är på väg upp och bryr sig inte mycket, men ju längre de kommer desto mer kommer miljön att bli betydelsefull. Det stora problemet är naturligtvis diktaturen. Tillåts inte organisationer som exempelvis jobbar för en bättre miljö så blir det inte heller några påtryckningar. Därför är det viktigt att handla mer med Kina, då kommer utländska konsumenter och länder ställa dessa krav.
Jag håller med Lars Leijonborg i hans förutspåelse att Kina kommer omvandlas till en demokrati inom 20-30 år. Kraften i en fri ekonomi är enorm och det går i längden inte att hålla emot. Så vill jag avsluta denna kommentar med ett citat från Lars Leijonborgs tal från folkpartiets landsmöte i augusti:”Ingenting skulle mer gagna freden och friheten i världen om kommunistregimen i Kina ersattes av ett demokratisk styre.”

Inga kommentarer: