2006-02-18

Vi svarar om Hageby

I dagens NT har Mauricio Rojas, José Kimenga och jag ett svar publicerat. NT har skurit lite i texten så här publicerar jag orginalet:

"Vi är mycket glada över den debatt som äntligen har kommit tillstånd om Hageby. Hittills har ingen bemött oss i sak och sagt att vi har fel, att det inte är så hög arbetslöshet, eller så många som lever på socialbidrag, däremot är en del upprörda över att vi säger det. Kommunstyrelsens ordförande Mattias Ottosson (s) säger i Folkbladet att folkpartiet har ”rätt i sak” och i ett samverkansprojekt mellan Norrköpings kommun och tre andra kommuner beskrivs problem i Hageby så här: ”outhyrda lägenheter, oroligheter, utanförskap och andra sociala svårigheter.”
Genom att vi svart på vitt visat på läget i Hageby har vi nu satt igång en nödvändig debatt om hur vi ska lösa problemen.

Vänsterpartiet har stått för både det bästa och det sämsta i debatten. Torbjörn Björlund (v) för fram egna förslag och kritiserar sakligt våra, däremot kommer Ricardo Olivares (v) med mycket grova och svepande anklagelser om främlingsfientlighet utan att på något sätt underbygga sina påståenden. Samma sak gör Henning Süssner, som falskt döljer sig bakom sin forskartitel trots att han är mycket aktiv vänsterpartist och känd från SVT:s Uppdrag granskning. Vi blir djupt kränkta av dessa anklagelser, som bara är en del av en smutsig valkampanj. Lars Leijonborg åkte till Danmark och debatterade mot Danskt Folkeparti, vi vill ha ökad invandring, jobbade mycket hårt för flyktingamnesti och har en vision om en värld utan gränser och fri rörlighet för alla människor.

Det av våra elva förslag som diskuterats mest är att vi vill omvandla en del hyresrätter till bostadsrätter. Hur ska människorna i Hageby ha råd att köpa sina lägenheter? För det första är det människorna i Hageby som ska utforma hur detta ska gå till, men då kan det vara bra att titta på exempel där detta gjorts. Från Akalla kan vi lära oss att bankerna är mycket tillmötesgående med lån eftersom värderingen som görs av lägenheterna är mer noggrann än vid vanliga bostadsköp och därmed ökar bankens säkerhet. Priset brukar också läggas under marknadspris vilket också ökar säkerheten för banken. Om banken dessutom vet att lägenhetsinnehavaren tidigare har kunnat betala hyran och vi vet att avgifterna i en bostadsrätt ofta hamnar under hyresavgiften så ser de ingen anledning till att man inte skulle kunna betala framöver heller. Däremot lånar bankerna inte ut pengar till människor som lever på socialbidrag. Människor måste få jobb och det är folkpartiets viktigaste åtgärd för Hageby. Viktigt att poängtera är att de som vill bo kvar som hyresgäst också kommer få göra det, även om grannarna vill omvandla till bostadsrätt. I Akalla har värdet på bostadsrätterna tredubblats! Det kan bli verklighet i Hageby också om vi ger de boende möjlighet att påverka och angriper de problem som nu drabbar området. Vi noterar också med intresse att socialdemokraterna i Stockholm har lagt ett liknande förslag angående bostadsrätter i förorter.

Vi ser en stor potential i Hageby och de som bor där, just därför tror vi att Hageby kan bli ett positivt exempel för hela Sverige. Vi har aldrig klagat på dem som bor i området eller menat att man inte kan trivas där. Däremot har vi mycket stark kritik mot dem som sitter i Rådhuset i Norrköping och Rosenbad i Stockholm och styr – socialdemokraterna med stöd av vänsterpartiet. Dessa partier har skapat den djupa klyfta som finns mellan Hageby och Lindö och otaliga andra områden i Sverige. Tillsammans med Hagebyborna tänker vi bryta utanförskapet och diskussionen hur, den fortsätter 23 februari i vår partilokal. Dit är alla välkomna. Vi har inte alla svar och lösningar, men vi vågar ställa de nödvändiga frågor och vi är övertygade att vi tillsammans kan hitta svaren.

Mauricio Rojas
Riksdagsledamot och integrationspolitisk talesman (fp)

Mathias Sundin
Oppositionsråd (fp)

José Kimenga
Riksdagskandidat (fp)"

1 kommentar:

Anonym sa...

Folkpartiet ska vara stolt över att ingen har bevisat motsatsen när det gäller de uppgifter som rapporten innehöll.

Detta konstituerar en stark anledningen för oss att fortsätta lyfta upp Hageby och tillsammans med dem som bor där skapar förutsättningar för en positiv förändring i Hageby.

Hälsningar

José Kimenga