2006-02-15

Vill vänsterpartiet återinföra censuren?

I riksdagens utrikespolitiska debatt sa Alice Åström (v): "Yttrandefrihet är inte detsamma som rätten att häda och kränka."

Cecilia Wigström (fp) svarade med att jo, yttrandefrihet innebär rätt att kränka och häda både Jesus och profeten Mohammed och kristna har rätt att protestera och demostrera mot det som de gjorde vid Ecce Homo-utställningen, och muslimer har rätt att göra samma sak mot Jyllands-Postens teckningar. Wigström menade att hon inte förstår varför JP publicerade teckningarna, men att de har rätt att göra det.

Så vad är Åströms förslag? Ska det som kan anses kränkande och hädande inte publiceras, och vem ska avgöra det? Staten?

Inga kommentarer: