2006-02-23

Dagens media

Idag har Karin Augustsson, Erik Svansbo och jag en debattartikel med i Folkbladet på ämnet hemlösa. Inför valet 2002 sa socialdemokraterna (igen) att nu skulle de "ta hand om de hemlösa". Ändå är fortfarande 330 personer hemlösa och mellan 20 och 50 personer uteliggare i Norrköping. Antalet har minskat något, men i samma långsamma takt får vi vänta till 2053 för att alla ska få en bostad. Vi för fram ett härbärge som en idé och hoppas att det kommer igång en konstruktiv debatt.

Skyways och Norrköpings flygplats är ju också på tapeten nu. Jag har uttalat mig i Folkbladet och Extra Östergötland (ej på nätet). Alla verkar rätt nöjda med att Skyways försvinner härifrån och jag också. Det jag också lyfter upp i Extra är vad vänsterkartellen vill med flygplatsen. Vänsterpartiet och miljöpartiet säger nej och socialdemokraterna har inte lagt in några pengar i sin budget för att klara kostnaderna. Folkpartiet och Allians för Norrköping tycker satsningen på flygplatsen är bra, men vad tycker skattebetalarna? Frågan måste diskuteras i valet.

Dessa synpunkter förde jag också fram i Radio Östergötland igår.

Inga kommentarer: