2006-01-31

Kommunala friskolor

Vad är då en kommunal friskola? Jo, det beror lite på vilken modell man väljer och vi i folkpartiet förespråkar ännu inte någon speciell modell (det ska vi bestämma på årsmötet), men det handlar alltså om mer frihet för skolans personal att bestämma. Man kan gå så långt att man helt frikopplar skolan från den kommunala verksamheten och att skolan då endast lyder under skollag och läroplan. Inga politiska beslut här i Norrköping påverkar. Eller så kan man ge en mindre grad av frihet och att man fortfarande är en del av den kommunala utbildningsapparaten. Vilket som är bäst får vi diskutera oss fram till.

Vill ni läsa mer så kan ni göra det på Nätverket Kommunala Friskolor, Centern skrev nyligen om detta på DN Debatt och i Linköping har det redan införts på prov på fyra skolor, dock ville den borgerliga oppositionen ha mer frihet för skolorna.

Inga kommentarer: