2006-01-22

Turesson om Hageby och kritik

Mats Turesson har reagerat på uttalanden av en rektor på Hagebyskolan i lördagens NT:

"Folkpartiet har inte någon avsikt att tillintetgöra vare sig bostadsområdet Hageby eller Hagebyskolan, tvärtom vill vi verkligen arbeta för dess utveckling.

En av de viktigaste åtgärderna här är att komma tillrätta med de problem som finns här idag, och som vi bl a presenterade i vår rapport den 19 januari.

Dessa problem är inte orsakade av de människor som bor i Hageby eller de elever och den personal som finns vid Hagebyskolan, de är orsakade av en lång period av socialdemokratiskt styre och socialdemokratisk politik. Detta har bl a lett till det utanförskap vi lyfter fram i vår rapport."

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det är ganska karaktäristiskt att samhällskritik från borgerligt håll riktad mot den kraftfulla segregationen i samhället av den politiska makten och dess medlöpare tolkas som kritik av utsatta människogrupper. Det är för det mesta en medveten förvrängning av perspektivet i syfte att skydda den egna maktbasen. Risken är stor att många inte genomskådar illusionen.
Idag på NT debatt genomför "forskaren" Henning Süssler ett sådant, nästan övertydligt, illusionsnummer. Han tycks eftersträva en anti-intellektuell debattnivå.

Mathias Sundin sa...

Ja precis, läs mitt nya inlägg om Süssners artikel.