2006-01-31

Hagebyskolan part II

I NT blev det mest fokus på det förslag om kommunala friskolor som vi förde fram (mer om det i ett annat inlägg), vilket var vårt syfte. Vårt förslag var inte att Hagebyskolan skulle bli en kommunal friskola, även om det kan framstå så i artikeln. En sådant beslut och vilja måste komma från skolan. Däremot tror jag att alla skolor skulle tjäna på att bli mer fria att själva utforma sin verksamhet, mer fria från politisk styrning och ibland klåfingrighet.

I Radio Östergötland blev det enbart fokus på vår rapport om Hageby, men jag fick ändå föra fram att vi inte kritiserar hagebyborna, Hagebyskolan och så vidare, däremot den socialdemokratiska politik som lett till att över hälften av människorna i Hageby inte har ett jobb.

Inga kommentarer: