2006-01-20

Ottosson: I sak har folkpartiet rätt

I dagens Folkbladet uttalar sig kommunstyrelsens ordförande Mattias Ottosson om vår rapport. Han säger: "I sak har folkpartiet rätt". Sen verkar han dock ha fått kalla fötter och tidningen har nu ändrat på webben till "I en sak har folkpartiet rätt".

Det är att mycket kan bli bättre i Hageby. Socialdemokraterna tar till sin gamla vanliga taktik, att gå i opposition mot sig själva. Ottosson för också fram ett mycket starkt integrationsförslag, att bygga ur spårvägen till Navestad, eller Ringdansen som det heter numera.

Vi är med på att bygga ut spårvägen, men inte för att det kommer leda till så värst mycket integration, utan av andra anledningar. Att föra fram det som sitt bästa förslag, det känns aningen magstarkt. Vi har ett 11-punktsprogram som täcker in det allra viktigaste, fler jobb och bättre skola. Det bryter utanförskapet, inte spårvagnsåkande. Men det är ju bra att han ger oss rätt i sak.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Intressanta reaktioner från olika håll, tycker jag. Rektor Arja Moum på Hagebyskolan tycker i NT idag att hon är tillintetgjord, ja, rent av korsfäst pga de fakta som folkpartiet lyfter fram i sin rapport och hon oroar sig särskilt över att risken att förlora fler elever.

Egentligen tycker jag att Arja Moum har anledning att vara tacksam över att någon lyfter fram och visar på de negativa utvecklingskurvor som finns i Hageby. Det är först när det finns en allmän insikt i hur fakta ser ut som vi kan få en allvarligt menad lokalpolitisk satsning på området så att kurvorna tar en annan riktning. Folkpartiet har ju flera förslag i sin rapport.

Att de politiskt ansvariga för situationen i Hageby har glädje av att allmänheten har en falsk och ljusmålad bild av verkligheten, det inses med lätthet. Den stora risken med detta är dock att den politiska makten väntar för länge med att göra något. Det är redan för länge. Ottossons lösning, att bygga ut spårvägen (som alla partier vill), är långsiktigt bra men det är minsann ingen lösning för stunden. Mycket annat behövs och socialdemokraterna är både handfallna och tomhänta. De behöver folkpartiets rapport.

Mathias Sundin sa...

Jo, det blir väldigt kraftiga reaktioner. Istället för att skjuta budbäraren kanske man borde titta på vilka som styr det här landet och den här kommunen.

Det är ju inga påhitt vi lägger fram, och i sak verkar ingen ha någon annan åsikt, inte ens Ottosson.