2006-01-10

Trygghet genom jobb - inte bidrag

José Kimenga och Mårten Nimstrand har idag inne en debattartikel i Folkbladet som publicerades i NT förra veckan, detta sammanfattar andemeningen:

"[N]u har vi kommit till en punkt där vi medborgare ställs inför valet av två system. Ett där den ekonomiska tryggheten ligger i att långsiktigt kunna försörja sig på bidrag och ett där tryggheten ligger i en fungerande arbetsmarknad med stora möjligheten för den enskilde att få ett jobb."

Inga kommentarer: