2006-01-17

Flykting- och invandrarkontoret

Jag har nu på morgonen besökt flykting- och invandrarkontoret, FIK. Det är dom som tar om hand flyktingar med uppehållstillstånd som kommer till kommunen. Deras arbete finansieras helt genom statliga pengar utbetalda från Integrationsverket, uppehållstillstånden ges av Migrationsverket.

Det absolut bästa jag hörde där uppe var deras syn på flyktingarna. De menade att dessa människor är kapabla och deras roll på kontoret är inte att ta hand om dom, däremot att handleda dom in i det svenska samhället. Otroligt skönt att höra! Alltför ofta i Sverige rullas människor in i så mycket bomull att de kvävs.

Det kommer runt 100 flyktingar per åt till Norrköping, förra året 150. 1994 var det över 2200 personer, anledningen förstår ni säkert - kriget i forna Jugoslavien.

Kontorets målsättning är bland annat egenförsörjning, att flyktingarna inom 24 månader (vilket är tiden de får så kallad introduktionsersättning) har ett jobb. Tyvärr fanns ingen riktig statistik på hur många de lyckas med, men de har jobbat fram ett uppföljningssystem så de kan börja se utfall nu i vår. Men mellan 40 och 70 procent går efter introduktionen hos FIK vidare till FÖK, där försörjningsstöd betalas ut. Eller socialbidrag som det hette tidigare. En alldeles för hög siffra. Men så blir det såklart när det inte finns några jobb.

Imorgon ska jag besöka arbetsmarknadskontoret.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Att det saknas arbetstillfällen är ett stort problem. Ett nästan lika stort problem är fackets och socialdemokratins byggande av alla de barriärer som förhindrar människors inträde på arbetsmarknaden. Sådana barriärer är den höga skatten på arbete, arbetsgivarens ansvar för sjukersättning och en lagstiftning som bromsar all rörlighet på arbetsmarknaden.

Bertil Nilsson

Anonym sa...

Flykting och invandrarkontoret eller Flykting- och invandrarkontoret?

Mathias Sundin sa...

Ja, jag funderade på det där. Det borde vara med -, men jag minns inget sådant från skylten. Kollade hemsidan nu, där står det med -. Ändrar till det.