2006-01-27

Ordning i skolan

Igår lanserade Lars Leijonborg och Jan Björklund folkpartiets förslag för ordning i skolan. De finns i en rapport som går att hitta här.

Utgångspunkten är att det lugn som skulle behövas i våra klassrum, verkar istället har lägrat sig över utbildningsdepartementet. I sju år har man funderat på om mobiltelefoner ska få fortsätta ringa i svenska klassrum, och nu har man gett upp helt och hållet. Det blir ingen ny skollag innan valet meddelade skolministern nyligen.

Folkpartiets nio förslag för mer ordning och reda i skolan:
1. Ge lärarna tydliga befogenheter och inför en sanktionsstege
2. Obligatoriska föräldrasamtal och skriftliga varningar
3. Rätt att beslagta farliga och störande föremål
4. Skriv in frånvaro i betyget
5. Rätt att flytta förövarna vid allvarliga fall av mobbning
6. Polisanmäl alla allvarliga brott
7. Bötfäll kommuner som struntar i mobbning
8. Möjlighet att utestänga obehöriga från skolans område
9. Inför ordningsomdöme i terminsbetygen men inte i slutbetyget

Ordningsomdömet, eller betyget som medierna kallar det, är det som har väckt mest uppmärksamhet. När betydet i ordning och uppförande togs bort 1969 var det för att lärarna inte ska betygsätta elevernas personlighet, men risken är att detta smyger sig in i betyget i alla fall. En elev som är otrevlig, kommer försent, stör och är allmänt jobbig i klassrummet riskerar att få dessa egenskaper med i bedömningen. Det är fullt mänskligt och nästan omöjligt att hålla isär för en lärare. I den nuvarande läroplanen talas det en del om värdegrund och skolans roll i fostran av elever. Med ett omdöme blir det också tydligare för föräldrarna hur ens barn uppträder i skolan och deras roll förtydligas.

Omdömet ska ges utifrån hur eleven behandlar andra, vilket språkbruk, är eleven hjälpsam mot andra elever, ansvarar han eller hon för sina studier, kommer i tid och så vidare och ansvarar eleven för och respekterar skolmiljön. Det är några kriterier som ordningsomdömet kan utgå ifrån.

Anledningen att det inte tas med i slutbetyget är att man inte ska sätta en stämpel som till exempel kan påverka framtida anställningar. Utan omdömet skrivs in i terminsbetygen som ett medel för att kunna kommunicera med föräldrar och eleven.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Som utländsk medborgare kan man bara häpna över att sådana självklarheter ens behövas framhävas - än mindre förstå att det tydligen behövs en lagstiftning för det...

SM

Mats Turesson sa...

Som utländsk medborgare skall du "SM" inte tveka att lägga dig i debatten i Sverige, vi har mycket att lära. Ett litet land som Sverige behöver all kunskap vi kan få, en av grunderna till det är en väl fungerande skola. Det har vi inte idag, Fp-s förslag är därför nödvändiga för att nå målet av ett kvalitativt kunskapssamhälle.