2006-01-04

Ingen plan för turism?

Enligt föreningen Turism i Sverige så saknar ungefär hälften av Östergötlands kommuner en plan för turism. I Norrköping vet man inte om man har en sån plan...

Jag är inte så där överförtjust i att göra planer av allting, men det är uppenbart att Norrköping behöver en bättre strategi för turismen i kommunen. Nu har det så smått börjat utverkas ett samarbete mellan olika delar av kommunens organisation som sysslar med turism i olika former, men det räcker inte på långa vägar.

Grundförutsättningen är som vanligt att det är för dyrt och för krångligt att ha företag i Sverige, det styrs huvudsakligen på riksplanet. Men från kommunens sida kan man också göra en del.

För att effektivisera och stimulera turismen i Norrköping har vi i folkpartiet kommit med ett förslag som vi kallar Sveriges Peking 2008. Under det året ska kommunen marknadsföra sig under det namnet inom Sverige men även ha ett extra fokus på den kraftigt växande kinesiska marknaden. Ökad turism till Norrköping från övriga Sverige och från Kina, ett företagsutbyte med Kina för att locka hit kinesiska investeringar, och kontakter företagen emellan för ökad handel. Det är några av de saker vi vill uppnå. Tanken är att näringsliv, kommun och innevånare gemensamt ska genomföra olika aktiviteter med fokus på Kina, t ex om mänskliga rättigheter.

Ett konkret förslag istället för att bara prata om det. Förslaget kommer i en motion till kommunfullmäktige men efter att vi presenterade det så har delar av den kommunala organisationen redan börjat jobba med det (dock utan att tala om det för oss).

2 kommentarer:

A. von Achtersnurra sa...

Planer och utredningar i alla ära, måste allt ske uppifrån? Bättre att satsa på ett klimat där folk lättare kan realisera idéer och få utlopp för diverse kreativa tanker. Givetvis med visst förbehåll.

Mathias Sundin sa...

Ja prexis. Det är själva tanken som jag beskriver i slutet av texten. Kommun, näringsliv och innevånare tillsammans. Och som jag skriver i början av texten så är det viktigaste grundförutsättningarna för att starta och driva företag, vilket lättast kan fixas på riksplanet.