2006-01-04

Flygskatten hotar även Kungsängen

Idag på DN Debatt skriver Illmar Reepalu, socialdemokraternas högsta höns i Malmö, Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster och Transports Per Wingren om flygskatten som s-regeringen inför tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet från och med juni i år. De menar att tusentals jobb hotas, och de har förmodligen rätt.

Skatten kommer läggas på alla flygresor med syfte att "minska miljöbelastningen och öka intäkterna till statskassan". Med andra ord så ska resandet med flyg minska. Detta samtidigt som vi lever i en alltmer globaliserad värld där turismen blir allt viktigare. Turistnäringen passerade faktiskt bilindustrin som världens största näringsgren på 1990-talet. Den kinesiska turismen ökar kraftigt som folkpartiet i Norrköping föreslår att vi ska satsa på. Vi ökar inte turismen till Norrköping genom att göra det dyrare attt flyga.

Dessutom slår skatten hårdast mot de som socialdemokraterna ständigt säger sig försvara - låginkomsttagare. Vi har de senare åren sett lågprisbolag gjort det möjligt att flyga till London för ett par hundra.

Och hur tror ni detta kommer påverka Norrköpings flygplats på Kungsängen? Resandet där behöver öka kraftigt om flygplatsen ska gå runt.

Inga kommentarer: