2006-01-17

Skattesatser 2006

Danne Nordling är skatteexpert och driver bloggen Skattepolitik och samhällsfilosofi. Han skriver om de nya skattesatserna för 2006:

"Den högsta marginalskatten blir som förut 57,8 procent av en inkomstökning. Den utgår på inkomster över 472 300 kronor per år eller 39 358 kr/mån. Skatten besår av kommunalskatt på 31,6 procent, kyrkoskatter på 1,2 procent och statsskatt på 25 procent. Gränsen för statsskatt på 20 procent går vid inkomster på 317 700 kronor per år eller 26 475 kr/mån.
Inklusive löneskatter på 32,28 procent blir den verkliga marginalskatten som högst 68,1 procent."

"Skattekilen blir då 75,5 procent. Skattekilen uttrycker hur mycket av en inkomstökning som går till skatt när marginalskatt, arbetsgivaravgifter och genomsnittliga indirekta skatter har beaktats."

1 kommentar:

Anonym sa...

hmmm