2010-02-09

Jämställdhet tydligen underordnat mångkultur

Jag undrar stilla var gränsen går för vad man får göra, bara man kan hänvisa det till en kultur. Ali Esbati skriver också om handskakningsdomen och kritiserar mig. Även han är totalt fixerad vid islam och muslimer, trots att jag inte nämner någon specifik religion i min text. Vi tar det bit för bit:

"Driven av sina högerpopulistiska instinkter passar han på lufta lite tidstypisk muslimhets och demonisera en enskild person som - nu också enligt tingsrätten - utsatts för diskriminerande behandling."

Muslimhets och demonisering av en enskild person. Det första är ju något svårt att få till eftersom jag inte på något sätt pekar ut mannens religion. Jag vet inte ens vilken religion han har. Demoniseringen måste vara detta:

"...ge skadestånd till en man som inte fick praktikplats på grund av att han vägrade skaka hand med en kvinnlig VD."

Mer har jag inte skrivit om honom. Det ovanstående är ju dessutom fakta och inget som mannen förnekar. Jag skrev också att jag tyckte det var intolerant att inte skaka hand med kvinnor, men inte ens då pekade jag ut mannen i fråga.

"Muslimer ska alltså med hot om indragna sociala rättigheter kunna utsättas för uppfostrande förnedring. Här gäller det att med lagens hjälp tvingas hälsa genom just handskakning - om man är muslim i en underordnad social position."

Uppfostrande förnedring? Tvingas hälsa? Jag skrev detta:

"Om en man inte vill ta en kvinna i hand står det honom fritt att vägra, men att staten ska stå på hans sida, ge honom skadestånd och fortsatt ekonomiskt stöd. Det är befängt."

Titta också hur Esbati automatiskt underordnar den här mannen i samhället för att han är muslim. Även om han är det, underordnad, vad spelar det för roll i sammanhanget? Ursäktar det på något sätt beteendet? Återigen, den totala fixeringen vid just religionen islam. För mig är religionen totalt irrelevant, det är handlingen som är mitt fokus.

En rak fråga till Ali: Ska det vara tillåtet att ha kvar sin ersättning från Arbetsförmedlingen om man i en liknande situation vägrar skaka hand med en homosexuell VD?

17 kommentarer:

Faster Sven sa...

Din avslutande fråga är mycket intelligent. Applåd.

Razmatazuz sa...

Du visste naturligtvis mycket väl vilken religion mannen tillhörde då du skrev om "framgång för medeltiden", något annat är ju bara löjligt att försöka framhålla.
Du pratar om religion i din artikel så du är väl medveten om att det var av religiösa skäl som mannen lät bli att skaka hand med kvinnan. Han lät dock inte bli att visa vördnad då han la handen på sitt bröst och bugade för kvinnan såsom är kutym för en djupt troende muslim att göra.

Att det skulle vara fråga om någon slags patriarkal maktstruktur etc. är synnerligen obildat att uttrycka. Minns du "Halal-TV" för något år sedan då situationen var totalt omvänd? En muslimsk kvinna som inte ville skaka hand med Carl Hamilton. Då handlade inte debatten om några patriarkala maktstrukturer utan bara om att ta seden dit man kommer etc. trots att kvinnan ifråga så vitt jag minns var född i Sverige.
När ska denna obehagliga islamofobi upphöra?

Det är just denna rädsla och intolerans som skapar motpoler och antibeteende i form av extremism.

Hur skulle det istället vara att ifrågasätta okunskapen hos den kvinnliga VD:n som uppenbarligen blev så oerhört förnärmad över att mannen inte tog henne i hand? Skall man ha en så hög befattning inom ett företag om man inte har en större kunskap än så?
Nu vet inte jag om företaget sysslar med export, men om det är så och företaget skall göra en affär med ett företag i ett muslimskt land. Skall hon då bli lika förnärmad om företrädare för köparen inte heller skakar hand?
Din sista fråga är synnerligen irrelevant och korkad, och ej ens värd att besvara.

Vad är det som är så oerhört störande med att människor har olika sätt att hälsa? Och hur kommer det sig att det är just Folkpartiet, med en historia av tolerans och liberalism som hela tiden tar upp dessa frågor, och som genomsyras av en sådan oerhörd Islamofobi?

Märkligt tycker jag.

Slutligen vill jag säga att det är fullkomligt självklart att mannen skall ersättas då han enbart pga. sitt sätt att hälsa förvägrades en praktikplats.

Razmatazuz sa...

Det är väl också ganska uppenbart vilken sorts människor som lockas att kryssa på dig då man ser vilka som väljer att applådera dig...

Mathias Sundin sa...

Applåd uppfattade jag som ironisk.

Jaså, förknippar du medeltiden med islam, eller vad menar du?

Det är sant, behöver inte vara uttyck för något patriarkalt. Lika konstigt åt båda hållen.

Jag håller med om att intoleransen att vägra ta en kvinna i hand skapar antibeteende och extremism.

Okunskap hos VD:n? Herregud, kvinnor ska kunna räkna med att män kan tänkas ta i dom. Om hon jobbar i ett muslimskt land så är det rimliga att ta seden dit man kommer.

Är tolerans för dig att män ska kunna vägra att ta i kvinnor? Det är intolerans för mig. Jag sätter sekularisering och jämställdhet över medeltida religionsutövning.

Razmatazuz sa...

Nej kvinnor och män ska INTE räkna med att någon ska vilja eller våga ta i dem över huvudtaget. Det handlar inte om någon patriarkalisk maktstruktur utan om ett sätt att hälsa. Det är inget som har med Sharialagar att göra, det är inget som gör att svenska skolungdomar vänder ansiktet mot Mecka och allt vad de som tycker som du (oftast medlemmar i ljusskygga organisationer som SD, Ny Demokrati, NSF) tror ska ske om man accepterar ett mångkulturellt samhälle. Det handlar om ren okunskap ifrån VD:n sida. Hon förstår inte varför mannen inte vill ta henne i handen och reagerar då rabiat och respektlöst.
Det behövs en större insikt och kunskap om vad som är vad inom Islam.
Det finns en politisk islamism som jag förstår att man kan känna en viss rädsla inför och det är inget som skall släppas fritt, medan det privata utövandet av Islam som muslimer står för INTE är något att gå omkring och vara rädd för, inte är något som prackas på "oss stackars kristna".

Ni ignoranta måste lära er att skilja mellan dessa och flera andra inriktningar.

Exakt vad menar du med att jag ser Islam som medeltida? Du vet mycket väl vad jag menade med mitt resonemang. Det var mycket klart och tydligt i din text vilken religion du syftade på och det vet du lika väl som jag, och alla andra som läst dina islamofobiska texter.

Tolerans för mig, är att respektera varandras val, att respektera människors val av klädsel. Tolerans är att visa varandra ömsesidig vördnad och respekt.
Om man inte förstår varför man som muslimsk man eller kvinna väljer att inte skaka i hand så ska man inte uttala sig i frågan anser jag.
Jag är också för ett sekulärt samhälle, men det betyder inte att jag inte respekterar den enskilda människans val att utöva sin religion och att inte avvika ifrån denna religions regler och normer. Det handlar inte om intolerans att man inte skakar hand med någon av det motsatta könet.

Mathias Sundin sa...

Ditt resonemang är intressant eftersom det visar vem du tycker ska visa respekt och tolerans, och det är vad denna diskussion handlar om:

"Det handlar om ren okunskap ifrån VD:n sida. Hon förstår inte varför mannen inte vill ta henne i handen och reagerar då rabiat och respektlöst."

VD:n, kvinnan, ska visa respekten för mannen som inte vill ta i henne. Han ska tydligen inte visa respekt för henne, trots att han besöker hennes arbetsplats där hon är chef.

Razmatazuz sa...

Men jisses! Vad har kvinnan för skäl till att hon tvunget skall skaka hand med mannen? Förstår du inte att det inte handlar om brist på respekt att han inte tar kvinnor i hand för att hälsa?! Det här är ju som att tala med en vägg...

Mathias Sundin sa...

Jag skulle ändå vilja påstå att det är ett ganska vanligt beteende i Sverige och på svenska arbetsplatser (och på en otroligt massa andra ställen runt om i världen) att skaka hand. Nu kommer han till hennes arbetsplats men ändå är det hon som ska visa honom respekt och inte tvärtom. Dessutom ska hon respektera att han inte vill ta i henne för att hon är kvinna. Det är inte ett beteende som hör hemma i ett jämställt land.

Mathias Sundin sa...

Får jag också fråga varför hon ska respektera hans sätt att vilja hälsa, och inte tvärtom?

Razmatazuz sa...

Ja det är ett vanligt beteende för infödda svenskar, eller nordeuropéer på många arbetsplatser och andra sociala sammanhang. Nu är det bara så att det är inte det enda sättet att hälsa på som finns i världen och i Sverige. Anledningen till att hon inte ska tvinga fram sitt sätt att hälsa på är att det inte är något problem för henne att hälsa på mannens sätt, medan mannen inte KAN hälsa på kvinnans vis.
Enklast är då att följa den som har svårast för att anpassa sig.

Denna debatt måste nu avslutas tycker jag, och jag tycker nog att du ska byta parti till något av de tidigare nämnda partierna där fobisk, och orimlig rädsla för främst Islam är socialt accepterat och till och med uppmuntras. Ta med dig några andra FP-fobiker när du ändå är igång, såsom Nyamko Sabuni eller Mauricio Rojas.

Mathias Sundin sa...

KAN han inte hälsa? Saknar han armar? Han KAN hälsa. Men han vill inte hälsa. Och vi bor i Sverige. En sekulariserad stat. Vad är det då som är så otroligt konstigt med att tycka att man ska handhälsa på kvinnor. Som jag skrev i min artikel står det honom fritt att hälsa hur han vill (även om jag tycker det är medeltid att inte ta i hand med kvinnor), det som är det riktigt felaktiga är att staten ska stötta honom ekonomiskt när han beter sig så.

Mathias Sundin sa...

Och en fråga till... om han hade bott i sitt tidigare hemland och varit VD på ett företag och kvinnan kommit dit för att söka jobb. Menar du att han då borde respektera henne genom att ta henne i hand?

Razmatazuz sa...

Nej han KAN inte hälsa genom att skaka hand. Att Sverige är en sekulariserad stat innebär inte att man inte får utöva religion i Sverige. Vi har fullkomlig religionsfrihet. Om mannen hälsar genom handskakning så drar han vanheder över sin egen hustru och sin familj. Därför KAN han inte ta VD:n i hand. Och ja samhället skall stötta honom då han blev utan praktikplats enbart pga. VD:ns okunskap i muslimsk tradition. Nu orkar jag inte diskutera mer, jag hoppas verkligen att du kan förstå sammanhanget någon gång och förstå att det inte handlar om att införa Sharialagar i Sverige, att det inte handlar om medeltid, att det inte handlar om att anpassa sig efter Islam enbart, att det inte handlar om brist på respekt för kvinnor utan snarare tvärtom. Jag är inte muslim, eller troende överhuvudtaget förresten, trots detta kan jag förstå. Varför kan inte du?!

Thymbra sa...

Ehhh, har "bombglad" något med saken att göra? Galet i vanlig ordning.

Yahya sa...

Medeltida är det väl knappast? Långt in på 1900-talet hälsade inte män och kvinnor genom att ta i hand i Sverige.

Du kan väl skriva; "det här andas 1920-tal" eller något liknande. Tyvärr inte lika slagkraftigt, men bra mycket närmare sanningen..

Mathias Sundin sa...

Varför ska jag skriva så? Man behöver väl inte ange det senaste datumet något inträffade. Medeltida är korrekt men även visar det vad man tycker om det mer än att hänvisa till 1920-talet.

Mvh Mathias

Yahya sa...

Min poäng var givetvis att bruket att skaka hand "över könsgränserna" inte är något vi gjort särskilt länge i Sverige. I England likaså (åtminstone bland bildade) var det mer eller mindre otänkbart för en man och en kvinna att skaka hand för bara ett par generationer sedan.

Varför är det relevant?

Man kanske tänker till en extra gång om man upptäcker att sin egen far eller morförälder levt med "medeltida föreställningar". Det öppnar förhoppningsvis upp för en viss ödmjukhet. Vad jag försöker säga är att det varken är något vansinnigt eller något särskilt främmande - varken i tid eller rum.

Att inte ens ha förståelse för att människor kan hälsa på andra sätt än handskakning utan att vara "medeltida" och/eller kvinnoförtryckare vittnar dock om en magnifik oförmåga att sätta sig in i hur andra människor lever. Det är kanske också ett tecken i tiden att allt som inte majoriteten HÄR och NU gör ses som suspekt och rentav sådant som kanske borde förbjudas.

Det säger egentligen ingenting om hur "jämställt" det är att skaka hand. Men det visar att många inte känner sig säkra i sin egen identitet och att många helt verkar sakna någon djupt förankrad fast punkt i sig själva. Då blir givetvis minsta störning av status quo en stor rubbning som helt enkelt måste fösas undan. Tyvärr verkar det knappt finnas en enda politiker som inte ser chansen att utnyttja detta tillstånd av djup obalans.

Är det här förresten ett problem som du tror många stött på? Att medeltiden knackat på och sedan vägrat hälsa?

Är ditt hus byggt av sten så behöver du inte oroa dig för en vindpust (eller en handskakning).