2010-02-08

En framgång för medeltiden

Stockholms tingsrätt har beslutat att Arbetsförmedlingen ska betala skadestånd till en man som inte fick en praktikplats pga att han vägrade ta den kvinnliga VD:n i hand. Diskrimineringsombudsmannen har drivit fallet (åt mannen!) och vann alltså.

Om man nu har rätt att vägra ta kvinnor i hand och ändå fortsätta få stöd från Arbetsförmedlingen, var går då gränsen för vad man kan kräva. Att kvinnorna ska bära slöja på jobbet? Att inga kvinnor överhuvudtaget ska få jobba på den tänkta arbetsplatsen?

Den här domen är en framgång för medeltiden, inte för mångkultur, som DO menar.

I Sverige ska vi behandla män och kvinnor lika. Det står över religiösa påbud att diskriminera mot kvinnor. Om en man inte vill ta en kvinna i hand står det honom fritt att vägra, men att staten ska stå på hans sida, ge honom skadestånd och fortsatt ekonomiskt stöd. Det är befängt. Lagarna måste ändras.

Inga kommentarer: