2010-02-03

En organisation som ska få miljarder?

Erik Svansbo lyfter fram hatpropagandan på palestinska myndighetens TV-kanalen:

"You shall fight the Jews and kill them ... Oh Muslim, Oh servant of Allah – there is a Jew behind me, come and kill him."

Palestinian TV preaching genocide: Jews are enemies of humanity from Palestinian Media Watch on Vimeo.

Erik ställer också den mycket relevanta frågan:

"Är det OK att vi ger miljoner i bistånd till en organisation som uppmanar till mord på judar?"

Inga kommentarer: